Privacy policy

Deze website is eigendom van Infinity Select bvba, Albertkanaalbaan 13/6, 2110 Wijnegem. BE 0896.207.051.

Privacy Policy

Alle informatie die u op de website en/of uw cv invult alsook alle andere persoonlijke informatie die u in de loop van de sollicitatieprocedure vermeldt, zullen, behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden.

Met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard bij Infinity Select bvba.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de rekrutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Overeenkomstig deze wet hebt u een recht op inzage in de u betreffende persoonsgegevens.

Infinity Select bvba deelt aan zijn opdrachtgevers enkel die informatie mee, die nodig is voor de selectie van de kandidaten, en dit alles rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald door de tijd is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op (of via) deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Infinity Select bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, die beschikbaar is op deze website.

Reageren niet mogelijk.

Contactgegevens

Infinity Select bvba
Gestelsebaan 63, 2980 Halle
BTW BE: 0896.207.051
E: gerlinde@infinityselect.be
T: +32 (0)496 / 70.57.71

Privacy policy
Algemene voorwaarden

Nieuws

Archieven

Alle berichten, chronologisch